Cách mạng công nghệ 4.0 và cách tiếp cận trên thị trường Việt Nam

Trong thời gian qua “Cách mạng công nghệ 4.0” là cụm từ mà bất cứ ai cập nhật về công nghệ thông tin đều nghe nói đến, hoặc nếu không cũng thường xuyên được nhắc đến trên những phương tiện truyền thông. Nhiều hứa hẹn tại thị trường Việt Nam nếu “đi tắt đón đầu” được làn sóng này.

1. Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì

Cách mạng công nghệ 4.0 có tên quốc tế là “Industrie 4.0” xuất hiện lần đầu trong một báo cáo của chính phủ Đức. Đây là một công nghệ có khả năng kết nối các hệ thống với những cơ sở sản xuất thông minh, tạo ra một quy trình khép kín. Đây là sự kết hợp giữa cuộc cách mạng công nghiệp của ba lần trước lại với nhau để tạo nên sự cải tiến trong sản xuất một cách khoa học, hiện đại.

1. Cách mạng công nghệ 4.0 nối tiếp các cuộc cách mạng trước đây

Cách mạng công nghệ 4.0 nếu so với các cuộc cách mạng công nghệ trước đây sẽ là sự kết nối vượt bậc bởi nó tăng lên theo số mũ chứ không phải tuyến tính. Ba lĩnh vực Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý sẽ có nhiều sự thay đổi nhất nhờ vào cuộc cách mạng này. Trong đó Cách mạng công nghệ 4.0 tập trung vào các phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối – Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).

Tại những nước phát triển của châu Âu, châu Mỹ và một phần châu Á, cuộc cách mạng đã có những bước khởi đầu đầy hứa hẹn với máy in 3F, xe tự lái, công nghệ nano…Cùng với những ứng dụng trong nông nghiệp, môi trường, y dược, thuỷ sản, chế biến thực phẩm…

Đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với thách thức, Cách mạng công nghệ 4.0 sẽ dần tạo ra nhiều sự thay đổi của mọi lĩnh vực đời sống trong tương lai gần.

2. Cách mạng công nghệ 4.0 và cách tiếp cận thị trường Việt Nam

Mặt trái đầu tiên khi Cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra có lẽ phải kể đến thị trường lao động sẽ có nhiều thay đổi. Tự động hoá được nhân rộng trong sản xuất, chế tạo và thay thế sức lao động chân tay trong sản xuất kinh tế toàn cầu. Đây chắc chắn không phải là vấn đề riêng một quốc gia nào đối mặt trong thế giới phẳng. Việt Nam cũng tương tự, lĩnh vực ảnh hưởng mạnh mẽ đầu tiên có lẽ là bảo hiểm, môi giới bất động sản, tư vấn tài chính và vận tải.

Thách thức của những lao động văn phòng, trí thức, lao động kỹ thuật trong việc đón đầu và đổi mới của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Ảnh hưởng tiếp sau đó sẽ là lao động giá rẻ và đặt ra yêu cầu đổi mới cho những doanh nghiệp trong 15 năm tới đây. Kèm theo đó là những tác động về chính trị khi bất ổn kinh tế diễn ra. Nếu Việt Nam không nắm bắt và hiểu rõ xu thế này thì nguy cơ mất kiểm soát và chậm bước sẽ diễn ra.

Trên đây là nhưng thông tin về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 dành cho bạn.